sobota, 14 marca 2015

Biskupia Kopa po raz drugi

z tygodniowym opóźnieniem przedstawiam nasze drugie wejście na Biskupią Kopę
trasa: Jarnołtówek - Bukowa Góra - Piekiełko - Plac Langego - Dom Turysty Pod Biskupią Kopą - Biskupia Kopa - Przełęcz pod Kopą (Mokra) - schronisko ponownie - Jarnołtówek